Teken  Petitie 1

Ondergetekenden, steunen het recht van  alle natuurlijke joden om in de staat israël te leven als volledig gelijkwaardige burgers, ongeacht hun  geloofsovertuiging.

De wettekst, bekend als het recht op terugkeer. Vormt  de basis voor de stichting van de staat  israël en is voor israel een heilige wet.

In de afgelopen jaren is deze heilige wet, die de basis vormt van de staat israël, onder vuur komen te liggen.

Het recht op terugkeer is fundamenteel de enige optie voor alle joden in de wereld, die in het land herkomst willen wonen, hun voorouderlijk erfgoed en toekomstige bestemming.

Met het bloed van abraham, isaak en jakob in hun aderen, ondersteunen wij, ondergetekenden, het recht van elke natuurlijk geboren jood, inclusief hun directe nakomelingen, om aliyah te maken en daar in de staat  israël te leven als volledig gelijkwaardige burgers, zonder discriminatie of vooroordelen, ongeacht hun persoonlijke levensovertuiging.

 

 

 

 

Teken  Petitie 2

Ondergetekenden, steunen de rechten van alle natuurlijke  joden om in het land israël te leven, ongeacht hun persoonlijke  overtuigingen.

De wet op terugkeer, ook bekend als het recht op terugkeer, is de basis voor de oprichting van de staat israël en is daarmee voor heel israël een heilige wet.

In de afgelopen jaren is deze cruciale wet die israël definieert als een joodse staat, onder vuur komen te liggen.

Het recht op terugkeer  is een enorm en urgent belangrijk geschilpunt over wat de staat israёl tot de staat  israël maakt:  door joden aliyah te weigerern en hun kinderen uit te sluiten van het land van abraham samen met andere vreemdelingen.

Met het bloed van avraham, itzchak en ya'akov in hun aderen steunen wij, de ondergetekenden, het recht van elke jood bij geboorte en hun familie, om aliyah te mogen maken om in israël te leven zonder rekening te houden met hun levensovertuigin  en andere opvattingen.

Er is gezegd dat een man, die men tegen zijn wil probeert te overtuigen, nog steeds dezelfde mening blijft toegedaan. We willen daarom het recht om niet gedwongen te worden tot een geloofssysteem, maar het recht om terug te keren en te assimileren, liefdevol en met een zuiver geweten, in onze geliefde staat israël en om daarmee beschermd te worden als joden.