עצומה 1

אנו החתומים מטה תומכים בזכותם של כל היהודים מלידה לחיות במדינת ישראל כאזרחים בשיוויון זכויות מלא, בלא שום קשר לאמונתם.
חוק השבות, הידוע גם כזכות השיבה, הוא הבסיס ליסודה של מדינת ישראל. זהו החוק המקודש ביותר בישראל.

בשנים האחרונות, החוק המקודש ביותר אשר מגדיר את ישראל כמדינה יהודית, נמצא תחת התקפה.

זכות השיבה היא, באופן יסודי, האפשרות היחידה החשובה ביותר לכל יהדות העולם הרוצים לחיות בארץ מורשת אבותיהם ולקשור עימה את גורלם לעתיד לבוא.

כשבעורקיהם זורם דמם של אברהם, יצחק ויעקב, אנו החתומים מטה תומכים בזכותו של כל מי שנולד יהודי, כולל צאצאיהם הישירים, לעלות למדינת ישראל ולחיות

עצומה 2

אנו החתומים מטה תומכים בזכויות כל בעלי דם יהודי לחיות במדינת ישראל בלא שום קשר לאמונתם האישית.

חוק השבות, הידוע גם כזכות השיבה, הוא הבסיס ליסודה של מדינת ישראל והחוק המקודש ביותר בישראל כולה.

בשנים האחרונות, החוק הבסיסי ביותר הזה, המגדיר את מדינת ישראל כמדינה יהודית, נמצא תחת התקפה.

זכות השיבה קשורה לויכוח הגדול ביותר על מה שמגדיר ויוצר את מדינת ישראל, בכך שהיא חותרת תחת הגדרת מהו יהודי ובהוצאה מן הכלל של חלק מילדיו של אברהם השוהים בארץ ישראל באופן זמני.

החתומים מטה, שבעורקיהם זורם דמם של אברהם, יצחק ויעקב, תומכים בזכותו של כל מי שנולדו יהודים, ובזכות התלויים בהם, לקבל מעמד של עולים ולעלות לארץ ישראל ולחיות בה בלא קשר לרעיון או אמונה בהם הם מחזיקים.

אימרה ידועה אומרת שגם אדם שנולד בניגוד לרצונו, עדיין מחזיק בדיעת הוריו. אנחנו דורשים את הזכות שלא להיות כפויים למערכת אמונה והידמות, אלא לחזור ולהשתייך, באהבה ובהכרה ברורה, במדינת ישראל, וכן להיות מוגנים כיהודים